Nytt uppdrag för Katarina L Gidlund

Fre 24 sep 2021 08:11

Professor Katarina L Gidlund är utsedd att ingå i Vetenskapsrådets referensgrupp för det nya nationella forskningsprogrammet kring digitaliseringens samhällskonsekvenser.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Vetenskapsrådets forskningsprogram sträcker sig över en tioårsperiod och Katarina L Gidlund blir en av sju medlemmar i den vetenskapliga referensgruppen.

- Jag har sedan mitten på 90-talet på olika sätt försökt förstå frågan om digitaliseringens samhällskonsekvenser och välkomnar verkligen VR:s initiativ med ett forskningsprogram dedikerat till frågan, det är efterlängtat och synnerligen välbehövligt för att balansera den stundtals naiva utvecklingen, säger Katarina L Gidlund.

Vår kunskap kring digitaliseringens påverkan haltar

Forskningen inom programmet ”Digitaliseringens konsekvenser” ska bidra till omställningen mot hållbar utveckling och handla om allt från konkurrens, konsumentskydd och kompetens till delaktighet, trygghet och jämställdhet.

- Det vi sett i våra studier är att digitalisering gärna förstås som ett fält för ingenjörer, systemvetare och ekonomer och då haltar kunskapsbasen för samhällsutveckling. Vi har ett teknikskifte bakom oss, industrialiseringen, och vi behöver förstå och värna om det vi nu gör för att inte skapa sjutton nya hållbarhetsutmaningar drivna av digitaliseringsiver. Här behöver vi hjälpas åt över disciplinära gränser och mellan professioner och det finns det potential för att det här forskningsprogrammet kan möjliggöra. Riktigt spännande sammansättning i expertgruppen och jag ser fram emot de diskussioner och frågor som kommer att väckas under de här tio åren!

Kontaktperson:
Katarina L Gidlund, professor i informatik på Mittuniversitetet

Läs mer


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-24