Doktorander träffade behovsägare

Mån 20 maj 2024 16:36

Nu har doktorander och behovsägare i GovTech Challenges forskarskola träffats för första gången. Vid en behovsägaradag på Mittuniversitetet presenterade doktoranderna sig själv och sina projekt.

folk sitter på en trappa

Behovsägardagen den 16 maj blev ett konkret startskott för projektet GovTech Challenge (GTC) forskarskola. Flera av doktoranderna har precis börjat ringa in sina områden och bland behovsägarna, det vill säga de offentliga verksamheter som deltar i projektet, finns en del funderingar och tankar på hur vägen framåt ska se ut.
– Det är viktigt med en tidig dialog mellan doktorander och behovsägare. Avsikten med behovsägardagen är just det, att presentera doktoranderna och deras olika kompetenser för att behovsägarna ska kunna börja fundera över hur de kan ”använda” dem, säger Katarina Gidlund, projektledare.

Med mål att förbättra

Bakgrunden till projektet är att många digitaliseringsinitiativ i det offentliga inte når avsedd verkan, exempelvis beroende på att de är krångliga, inte är anpassade efter användaren eller på andra sätt inte klarar av att leva upp till beställarens behov. Med mål att förbättra digitaliseringen i offentlig verksamhet vill man därför med detta projekt ta reda på var bristerna finns, vad de beror på och hur man kan åtgärda dem. Sex kommuner och Region Västernorrland deltar i projektet tillsammans med Mittuniversitetet.
– Med det här projektet har vi möjlighet att koppla ihop olika perspektiv på ett sätt vi inte alltid får möjlighet till. Ofta är forskning om offentlig sektors digitalisering projekt- och fallstudie-fokuserade, här är det tematiserat. Det skapar helt andra möjligheter, säger Katarina Gidlund.

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterades 2024-05-20