Läs om hur dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

Enkeleda Balliu Fiber optic lab

Pågående forskningsprojekt

Sio Grafen

Additiv Manufacturing (AM), även kallat 3D printing, är en snabbt växande tillverkningsmetod. För att göra mer avancerade produkter behövs nya material. I det här projektet ska vi utveckla ett...

STORE - lagring av elektrisk energi

Samhället övergår från fossil energi till gröna alternativ. Som ett resultat ökar behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft och elbilar. Projektet syftar till att utveckla...

Sidan uppdaterades 2022-09-09