Fysisk elektronik och fotonik

Läs om hur dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

Enkeleda Balliu Fiber optic lab

Pågående forskningsprojekt

DRIVE

Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn. För...

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

STORE - lagring av elektrisk energi

Samhället övergår från fossil energi till gröna alternativ. Som ett resultat ökar behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft och elbilar. Projektet syftar till att utveckla...

Avslutade forskningsprojekt

Forskargruppen

Magnus Engholm

Seniorforskare|Senior Researcher

+46101428737

Enkeleda Balliu

Doktorand|Doctoral Student

+46101428351