Internationella experter lyfter livslångt lärande i en digital era

Fre 30 okt 2020 10:03

Mittuniversitetet samlar tre internationellt välmeriterade experter för att belysa hur det livslånga lärandet förändras när förutsättningarna för att utbilda sig förändras. Den pågående pandemin har påskyndat en utveckling som pågått i över tjugo års tid.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

– Det är en spännande trio experter med budskap som under senare år varit mycket relevant både för vuxnas lärande och organisatorisk utveckling. Nu när pandemin bidragit till att öka takten i samhällets digitalisering har det blivit än viktigare för individer och organisationer att bidra till ett högkvalitativt livslångt lärande. Vi öppnar upp webbinariet för alla eftersom ämnet är angeläget, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet,

Vid webbinariet medverkar:
Rikke Toft Nørgård, docent vid Aarhus universitet och Danmarks Handelshögskola. I sitt föredrag behandlar hon livslångt lärande i en digital era och lyfter fram några av de nya format och möjligheter för lärande som växer fram i den post-digitala värld vi för närvarande befinner oss i.

Lisa Marie Blaschke är verksam vid universitetet i Oldenburg, bland annat som programledare för Masterprogrammet Management of Technology Enhanced Learning (MTEL) vid Center for Lifelong Learning. I sitt föredrag fokuserar hon på möjligheterna med online-lärande, särskilt undervisnings- och inlärningsmetoder som kan användas för att engagera studenter och göra dem bättre förberedda för livslångt lärande.

Lars Svensson är professor i informationssystem vid Högskolan Väst. I sitt föredrag kommer han att lyfta fram resultat från forskningsprojekt från slutet av 90-talet till idag. Huvudbudskapet, som är smärtsamt relevant i nuvarande dagar av covid-19, är att aldrig underskatta betydelsen av den studiesociala kulturen i teknikmedierad högre utbildning. Titeln på föredraget lyder – ”Det sa jag! För 20 år sedan”.

Experterna ger kortare introducerande föreläsningar med efterföljande frågestund. Webbinariet ges på engelska och deltagandet är kostnadsfritt.

Tid: måndag 16 november, 13.00-16.00

Mer information samt anmälan

Kontaktperson:
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, jimmy.jaldemark@miun.se, 010-142 82 88

Sidan uppdaterades 2021-09-30