Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap

I detta område studeras hur vi bäst kan förebygga och förhindra vårdskador och onödigt lidande för personer och närstående. En aspekt är forskning inom vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Sköterska preparerar dropp

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2021-12-29