Sedan år 2010 bedriver Mittuniversitetet projektet SESPA; Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar över tjugo forskare från sex olika ämnen inom Mittuniversitetet och även samarbeten med forskare från andra universitet i Sverige.

Sidan uppdaterades 2014-10-30