Kjell Degerman från Gällivare blev utsedd av juryn till årets sociala entreprenör 2013. Motiveringen var att Degerman företräder ett nytänkande när det gäller att skapa arbetstillfällen för en grupp personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Kjell Degerman (till vänster) är årets sociala entreprenör 2013, Dennis Lennartsson (i mitten) är vinnare 2012 och prisutdelare. Lena Friblick (till höger) var den andra slutliga finalisten till priset. Fotograf: Carin Nordström.

Kjell Degerman är vd för företaget Adviva 100 som erbjuder företag och privatpersoner vardagsservice som hushållsnära tjänster, administrativa sysslor och enklare datorsupport med hjälp av personer med funktionsnedsättning.

Prisutdelningen avslutade en tvådagars konferens, 1-2 oktober 2013, vid Mittuniversitetet i Östersund om samhällsentreprenörskap. Temat för konferensen var "Det nya entreprenörskapets möjligheter". Hur ser vi på framväxten av samhällsentreprenörskap när sociala värderingar får allt större betydelse för nya former av entreprenörskap?

Framträdande internationella forskare på området varvades med workshops samt praktiska och framgångsrika exempel på samhällsentreprenörskap.

Mittuniversitetet driver sedan 2010 ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt – SESPA – kring socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Inom ramen för detta projekt pågår en rad aktiviteter för att öka och sprida kunskapen om området och för att lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. En av dessa är att utse Årets sociala entreprenör.