Michel Issa valdes till årets sociala entreprenör 2014 för sina många verksamheter med social verksamhet.

Michel Issa, årets sociala entreprenör 2014, här tillsammans med juryns ordförande Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Michel driver flera olika verksamheter och har gjort sig känd som multientreprenören med stort hjärta. Hans företag hjälper till att bygga sjukhem och barnhem i Indien och Libanon. I Sverige lägger han mycket tid på att försöka sänka ungdomsarbetslösheten genom ett lyckat socialt affärsprojekt. Han var själv arbetslös för några år sedan.

Samhällsentreprenörskap kan förklaras som människor som tar egna initiativ för att förbättra sådant som saknas eller inte fungerar i samhället. Det kan handla om allt från glesbygdsutveckling till nya företag med en social dimension.

Läs mer om Michel Issa på hans egen hemsida.

Mittuniversitetet driver sedan 2010 ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt – SESPA – kring socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Inom ramen för detta projekt pågår en rad aktiviteter för att öka och sprida kunskapen om området och för att lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. En av dessa är att utse Årets sociala entreprenör.