DAG 1, TISDAG 20 OKTOBER 2015

Anders Lundström, Professor emeritus, moderator för konferensen.

09.30–10.00 Registrering och kaffe, hus F foajén

10.00–10.20  Invigning, sal F214
Susanna Öhman, dekan för humanvetenskap Mittuniversitetet
Jöran Hägglund, Landshövding i Jämtlands län

10.20–10.30 Entreprenörskapets mångfald och förnyelse, sal F214
– Yvonne von Friedrichs, Professor och forskningsledare vid den mångvetenskapliga forskningsmiljön SESPA vid Mittuniversitetet
Yvonne är professor i entreprenörskap och har även varit projektledare inom det avslutade mångvetenskapliga projektet SESPA vid Mittuniversitetet. Hon kommer att tala om entreprenörskapets mångfald och dess förnyelse. 

10.30–11.30 Jämställdhet och meritokrati på ledande positioner, sal F214
– Amanda Lundeteg, VD för Allbright
Amanda Lundeteg är VD för AllBright vilket är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. AllBright arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner.

11.30–12.30 Ko-vett och ekomjölk, sal F214
– Elin Rydström, Lovö Prästgård
En kvarts bilresa från Stockholms city driver Elin Rydström Sveriges mest storstadsnära jordbruk. Elin Rydström är känd som Arla-Elin i reklamfilmerna och är en stark förespråkare för ekologisk produktion.  Hon brinner för att sprida "ko-vett" till stadsbarn.

12.30–13.30 Lunch, Campusrestaurangen, G-huset

13.30–14.30 Resan från småskalig potatisodling till storjordbruk i Ukraina, sal F214
– Stefan Stolt, gränsöverskridande bonde
Junselebon Stefan Stolt brukar idag 3000 hektar mark med 18 fast anställda i Ukraina. Han har gått sina egna vägar och utvecklat effektiva jordbruk i både Norrlands inland och på Ukrainas bördiga men misskötta åkrar. Hör Stefan Stolt från Junsele berätta om resan från småskalig potatisodling i tonåren till storjordbruk i Ukraina.

14.30–15.30 Sveriges bästa lärare i entreprenörskap 2015, sal F214
– Rickard Nilsson, lärare på Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå
Rickard Nilsson från Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå utsågs 2015 till Sveriges bästa lärare i entreprenörskap. Priset delas ut av Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund. Rickard Nilsson anser att det viktigt med entreprenörskap i skolan då kunskap är inte bara fakta, det är också kreativitet och företagsamhet. Entreprenörskap i skolan ger elever kunskaper som behövs både i arbetslivet och i samhället i stort. 

15.30–16.30 Parallella workshops inklusive kaffe
1. Jämställdhet – en nyckel till näringslivets förnyelse. Sal G1352
Ledare: Yvonne von Friedrichs och Cecilia Dalborg, Mittuniversitetet och Barbro Widerstedt, Tillväxtanalys.
2. Hur skapas kreativitet och företagsamhet i skolan? Sal G1353
Ledare: Anders Lundström, Mittuniversitetet och Rickard Nilsson, Övertorneå.
3. Finns det innovationsmöjligheter i Gröna näringar? Sal G3351
Ledare: Anna Beck-Friis, Torsta AB.
4. Att starta sociala företag – hur går det till? Sal G3355
Ledare: Jessica Ottosson, Coompanion och Annika Cawthorn, MSSP.

16.30–17.00 Återsamling och uppsummering, sal F214
– Anders Lundström, Professor emeritus, moderator

19.00 Middag på campus Östersund, Ljushallen i P-huset

DAG 2, ONSDAG 21 OKTOBER 2015

9.00–9.10 Introduktion, Sal F214
– Anders Lundström, Professor emeritus, moderator

9.10–10.10 Framåt med respekt, Sal F214
– Per Österberg, skogsförvaltare SCA 
SCA verkar fullt ut i den globala konkurrensen med dess svängningar i konjunktur, valutor, marknadstrender och produktutveckling. Hur klarar man det över tid samtidigt som kärnvärdena respekt, ansvar och högklassighet ska prägla relationer med underleverantörer m fl? Exempel från företagets skogliga verksamhet i Norrland och Jämtland

10.10–10.40 Presentation från vinnaren av Årets sociala entreprenör 2015
och prisceremoni, Sal F214.

10.40–11.00 Kaffe 

11.00–12.00 How social entrepreneurs are helping the world’s most vulnerable children, Room F214
– Jacob Stedman, CEO for Reach for change
The story on how 100 young social entrepreneurs are helping 1 million children around the world in innovative ways, closing gaps left by the public sector and established non-profits.

12.00–13.00 Lunch, Campusrestaurangen, G-huset 

13.00–13.30 Spilloteket är Jämtlands första skapande verkstad för barn, Sal F214
Linda Vestberg , Frida Kjellgren, Camilla Abramsson (grundare)
Spilloteket är Jämtlands första skapande verkstad för barn och unga som enbart använder sig av överblivet material från länets industrier och företag. Vi på Spilloteket utmanar våra besökare att skapa något nytt av det som annars kasseras. Hållbarhet, i ekologisk, social och ekonomisk mening, är grunden för hela verksamheten. I vår verkstad förädlas spillet och får nytt liv och ny funktion. Vi vill skapa en grogrund för nya tankar om de utmaningar vårt samhälle står inför.

13.30–14.30 Parallella workshops
1. Sätt skolan i centrum lokalt och globalt, Sal G1353

Ledare: Ulrika Danielsson, Anders Olofsson och Anders Lundström – Mittuniversitetet.
2. Spilloteket. Sal G3351
Ledare: Linda Vestberg , Frida Kjellgren, Camilla Abramsson (grundare).
3. Hållbar turism – en motor för tillväxt. Sal G3355
Ledare: Anna Sörensson och Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet.

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.30 Återsamling och uppsummering, Sal F 214
– Anders Lundström, Professor emeritus, moderator