Metallkelatorer är molekyler med inneboende funktionalitet för att fånga och binda specifika metalljoner. Vi arbetar med både kemikalier och material med dessa uttalade egenskaper.

FSCN laboratories

Sidan uppdaterades 2023-09-08