HåSa-projektets avslutning: avrapportering, diskussion och reflektion

HåSa-projektets avslutning: avrapportering, diskussion och reflektion

HåSa-projektets avslutningsaktiviter i Sundsvall kopplas till den konferens på temat morgondagens boende, Bomorrow, som arrangeras den 11-12 april tillsammans med HSB Södra Norrland, Framtidstanken, Diös och Sundsvalls kommun.

Hållbart byggande

Kontakt

Bomorrow 11-12 april

Bomorrow2019