Frukostseminarium med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering

Frukostseminarium med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering

Varmt välkommen till årets tredje frukostseminarium den 15 november med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering.

Semra Sahin

Anmälan: