Gamla bildbanksbilder

CER bjuder in till forskningsdialog 11 maj

När vi nu planerar för kommande forskningsprojekt vill vi bjuda in till en dialog om innehållet i vår forskning för åren 2018–2020.

Inbjudan med mer information (PDF)

Vi håller till i Mittuniversitetets lokaler på det nybyggda Grönborgsområdet (OBS! sal E409). Vi bjuder på fika och lunch och dagen börjar med fika från kl. 10 och håller på till kl. 15:15.