Frukostmöte -Bostadsrättsföreningars ekonomi och sparande

Välkommen till ett frukostmöte för medlemsföretagen inom CER. Den här gången föreläser Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, om bostadsrättsföreningar och sparande.

Dagens föreläsare

CER föreläsare