Välkommen till föreläsning om Sveriges penningpolitik

"Varför har vi minusränta i Sverige? - Det senaste penningpolitiska beslutet."

cer-dagen 2015

Inbjudan (PDF)

CER bjuder in till föreläsning om Sveriges penningpolitik med vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Se mer information i inbjudan ovan. Efter föredraget kommer det att finnas utrymme för efterföljande frågor.

Datum: fredagen den 7 oktober 2016.
Tid: Kl. 9.00 – 10.00.
Lokal: C306, Campus Sundsvall. 
 
 
Om du har frågor, kontakta CERs centrumledare: Peter Öhman eller CERs centrumadministratör Katarina Rydén

Anmäl dig senast den 4 oktober via formuläret nedan.

Varmt välkommen!

 

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Cecilia Skingsley tillträdde som vice riksbankschef i maj 2013 med en mandatperiod på sex år. Hon var tidigare chefekonom på Swedbank. Cecilia Skingsley har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi och är diplomerad finansanalytiker.

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.