Välkommen till föreläsning om Sveriges penningpolitik

"Varför har vi minusränta i Sverige? - Det senaste penningpolitiska beslutet."

cer-dagen 2015
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Sidan uppdaterades 2022-09-19