Föreläsning med Cecilia Skingsley, vice riksbankschef

CER bjuder in till föreläsning om Sveriges penningpolitik med vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Efter föredraget kommer det att finnas utrymme för efterföljande frågor.