Arbetsgruppen "Potentiella medarbetare till branscherna" anordnar student- och näringslivsmingel

Mittuniversitetets lokaler (N109)