Professor Jan-Åke Törnroos, Åbo universitet, berättar om sin forskning.