Sundsvall - Årets stadskärna 2021, workshop 3

Sundsvall - Årets stadskärna 2021, workshop 3

Resan mot årets stadskärna 2021 förutsätter att vi mobiliserar alla goda krafter och samverkar. I workshop 3 ska vi tydliggöra ”resan” ytterligare och fortsätta med grupparbeten.

samverkansavtalet

Tack för ditt deltagande och engagemang på tidigare workshops! Nu tar vi med oss all energi och alla goda initiativ till workshop 3. Sammanställning av workshop 2 är utskickad tillsammans med inbjudan.

Datum: Torsdag 25 oktober 
Tid: 12:00 - 17:00
Plats: Kyrkans Hus, Martin Luther salen, Floragatan 4a

Anmäl dig senast 19 oktober: https://simplesignup.se/event/138055
För frågor kontakta: Jonas Albecker,VD/Stadskärneutvecklare.
Mobil: 070-674 73 72