Science Meeting

Sollefteå pensionärsuniversitet besöker Mittuniversitetet och CER idag

10:15-10:45

 

Välkommen till Mittuniversitetet

Inkl kaffe o smörgås

R120

Anders Fällström

Fika bokat 9.30 utanför lokalen leverantör rest Åkroken

10:45-11:30

Design

R120

Kristina Brink

11:30-12:45

Lunch på eget sätt

Förslag Grönborg

 

 

13:00-15:00

Guidad visning av forskningscentrum i fyra grupper och fyra stationer FSCN, STC, Demicom, CER.

Se förslag till schema nedan

Samlingsplats för gruppindelning Fälldinsalen 12:50 – inger ansvarar

Guider och ansvariga stationer

Nicklas Blomquist, Christina D / Inger Axbrink

Mattias O´Nils / Sofia de Wall / Christine Grafström

Lars Nord / Anders Mossing

Lena Burman CER station

15:00-15:30

Avslutning med kaffe

N109

Anders Fällström

Inger Axbrink

Fika bokat 14.45 utanför lokalen leverantör rest Åkroken