Workshop: Världens bästa rådgivningsregion

Västernorrland är en av Sveriges starkaste regioner inom kundtjänst, rådgivning och IT. Under hösten 2017 har en förstudie genomförts, där företrädare från olika branscher och verksamheter har identifierat viktiga möjligheter och utmaningar för att ytterligare stärka vår position nationellt. Välkomna på workshop där vi diskuterar hur vi går vidare. Läs mer om programmet här: http://bit.ly/2GSFri