Vetenskapsdagen arrangeras varje år på Mittuniversitetet och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program.

Civilingenjörsstudenter

Dagens fokus ligger på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till elevrnas egna gymnasiearbeten. Vi vill också att eleverna ska få besöka campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier. 

NYHET! I år slås vetenskapsdagen ihop med universitetets Öppet hus och detta innebär att vi även bjuder på information och inspiration om hur det är att plugga på Mittuniversitetet och vad studierna kan leda till. Under lunchen kan eleverna dessutom besöka en monter där de kan träffa studievägledare och nuvarande studenter som kan svara på frågor och funderingar om universitetsstudier.

Vetenskapsdagen i Sundsvall 2018

När: Onsdagen den 19 september
Var: Mittuniversitetet, campus Sundsvall
Tid: Från 09.30 till 14.00 (olika skolor kommer olika tider, se programmen)

Läs mer om Vetenskapsdagen här