Uppstartsmöte Botnia-atlanticaprojektet

Uppstartsmöte Botnia-atlanticaprojektet

Mån 28 jan 09:00–15:00

Botnia-Atlantica är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansierar projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Genom samverkan över landsgränser ska programmet bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.