Workshop i affärsmodellsinnovationer

Workshop i affärsmodellsinnovationer

Funderar du på att utveckla dina affärsmodeller? Ta med dig dina utmaningar till vår workshop, så hjälps vi åt så att du kan komma vidare i din process.

Organisationsskiss

Workshopledare är: forskarna Tommy Roxenhall, Edith Andresen och Heléne Lundberg, samtliga verksamma vid CER.

Dagens innehåll:

  • Introduktion
  • Presentation av deltagare och verksamheter
  • Workshop kring deltagarnas utmaningar
  • Inspel från forskning med fokus på organisation, innovation och samarbete i nätverk med konkurrenter
  • Lunch
  • Workshop kring skapande av gemensamma utvecklings - och forskningsprojekt

Plats: Mittuniversitetet, campus Sundsvall, D.032
Datum: Torsdag 24 januari
Tid: Kl. 10.00 - 14.00
Anmälan och frågor: Anmälan görs via e-post till Tommy Roxenhall, docent på CER, tommy.roxenhall@miun.se
Sista anmälningsdag: 22 januari 

Workshopen är kostnadsfri.

Kontakt

För anmälan och frågor kontakta: Tommy Roxenhall