Bomorrow 2019 - mötesplatsen för framtidens boende

Bomorrow 2019 - mötesplatsen för framtidens boende

Tillsammans med samarbetspartners som CER tar HSB Södra Norrland initiativet till en ny, nationell mötesplats med fokus på boendefrågor.

Bomorrow2019

På symposiet Bomorrow 2019, kommer vi att diskutera boendeaspekter, nya finasieringsmodeller för unga, det hållbara boendet och mycket mer.

Lokal:
11 april - Bryners Restaurang och Spegelsalen i Stadshuset samt Hotell Knaust.
12 april - M108, Mittuniversitetet

Mer info om symposiet

Läs mer om symposiet och anmäl dig på hsb.se/bomorrow