Informationsträff för studenter i åk 2

Den 3 april bjuder CER in till en informationsträff för ekonomstudenterna i åk 2 inför valet av inriktning för termin 5.

Vetenskapsdagen

Informationsträffen görs tillsammans med representanter från CER, CER-nätverket och Sundekon.

Program 3 april:
08.30:
Inledning Edith Andresen, forskare och programansvarig, CER
08.45 – 09.15: Presentation av fördjupningsinriktningarna, Peter Öhman, centrumledare CER och Edith Andresen, CER
09.15 – 09.50: Panelsamtal med studenter och företag (Edith Andresen leder samtalet)
09.50 -10.00: Avslutning Peter Öhman, CER

 

Kontakt

Edith Andresen

För frågor, kontakta Edith Andresen, forskare och lärare på CER.