Frukostseminarium på temat förändringsledning i praktiken

Fre 27 sep 07:30–09:00

Varmt välkommen till årets andra frukostseminarium den 27 september med fokus på förändringsledning i praktiken. Medverkar gör Nina Staaf som är projektledare för Mitthems satsning "Hållbara tillsammans".

hållbarhet

Hållbara tillsammans är ett treårigt EU-projekt där Mitthem och MittSverige Vatten & Avfall samarbetar för en mer hållbar framtid. 

Nina förklarar deras arbete så här:
"Projektet har stort fokus på hur beteenden hos en önskad målgrupp kan påverkas genom tydligt ledarskap och aktiv förändringsledning. Ett av våra verktyg har varit vår flerspråkiga hållbarhetsskola, där vi vill stärka integrationen och samtidigt inspirera till bra miljöval i vardagen för att  minska vatten- och energiförbrukningen med 5%  på utpekade adresser under projekttiden. Målet har vi uppnått flera gånger om tack vare de beteendeförändringar som vi har fått till".