Välkommen till en unik arena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt.

Northern lights over Sundsvall

Träffa beslutsfattare från olika branscher, innovatörer, entreprenörer, nyckelpersoner från näringsliv, offentlig sektor och politikens hetluft. Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter kombineras i en mix av programpunkter som stimulerar till nätverk, nytänkande och nya affärer.

Under dagen medverkar professor Peter Öhman tillsammans med Mittuniversitetets rektor Anders Fällström, där de samtalar kring Talent management. CER är också en av arrangörerna bakom mötesplatsen.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här: https://bunsow.se/