Frukostseminarium med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering

Varmt välkommen till årets tredje frukostseminarium den 15 november med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering.

hållbarhet, samarbete, team, utveckling

Många branscher står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering - breddad rekrytering innebär inte bara en ökad rekryteringsbas, utan berikar också arbetsplatsen genom en mix av nationaliteter, kulturer och kompetenser menar Eva-Lisa Söderhäll på Com Hem/Tele2 som stärkt sin verksamhet genom integrationsprojekt.

Hör Eva-Lisa Söderhäll berätta mer om Com Hem/Tele2s spännande projekt på frukostseminariet. Medverkar gör även Saleh Dirawi och Pia Söderlund från Sundsvalls kommun som jobbar med integrationsfrågor på kommunen, bland annat genom sitt språkvänsprojekt.

Upplägg:
Efter kortare presentationer av projekten, deltar Eva-Lisa Söderhäll, Saleh Dirawi och Pia Söderlund i panelsamtal där du har möjlighet att ställa dina frågor. Moderator: Edith Andresen, CER.

Plats: Nordea (vängåvan), styrelserummet. Ingång från Esplanaden.
Datum: Fredag 15 november 2019.
Tid: Kl. 07.30 - 09.00. Kaffe/te och smörgås serveras från kl 07.30. Seminariet börjar kl 08.00.
Sista anmälningsdag: 13 november.
Arrangör: Arbetsgruppen för befintliga medarbetare, CER-nätverket.
Frågor? Kontakta sammankallande i arbetsgruppen, Charlotta Dückhow, charlotta.dueckhow@lfy.se