Tor 02 sep 09:00–11:00

Vi vet att äldres ensamboende många gånger leder till ensamhet, oro och annan ohälsa. Mittuniversitetet, Mitthem och Sundsvalls kommun genomför i samarbete en studie av vilka faktorer som påverkar attraktiva boenden för äldre.

Äldre par som lär sig dator

Forskargruppen har i tidigare studier följt Mitthems 70+ boende Skepparen från start och under tre år. Det fortsatta forskningsarbetet bygger på dessa studier som visade stora psykosociala fördelar för boende i denna boendeform, fördelar som också kan innebära samhällsekonomiska vinster.

Resultat från forskning

Forskargruppen kommer att presentera resultatet av sina studier och synliggöra både framgångsfaktorer och hinder för att skapa ändamålsenliga boenden. En betydande hälsoaspekt är det psykosociala sammanhanget i boendet där självorganisering och mellanmänskliga relationer är betydelsefulla. Hur bostaden är utformad samt former för drift och underhåll är därför också viktiga parametrar. 

Dialogsamtal

Under hösten 2021 bjuder vi in till dialogsamtal med boende- och fastighetsaktörer som har erfarenhet och kunskap om vad som kan bidra till ökad livskvalitet för äldre. Vad krävs för att bygga, driva och organisera boendeformer för att skapa en ökad självorganisering och därmed bidra till ett bättre mående för individen och på sikt också en samhällsnytta?

Vi vänder oss till dig då just dina erfarenheter och kunskaper är viktiga i samtalet om hur vi tillsammans kan skapa attraktiva boenden för äldre på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Tid: Hösten 2021, dag + tid (2 tim)
Plats: Preliminärt Trygghetsboendet Skepparen i Sundsvall Norra Kajen (följer FHM rekommendationer)
Anmälan: Senast hösten 2021 till miun@miun.se 
Frågor: Kontakta Edith Andresen, projektledare

Kontakt

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684