CER-nätverkets referensgruppmöte

Mån 16 maj 13:00–15:00

Lokal: Teams alt Mittuniversitetets lokaler

 Ekonomi