Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"