Arbetsgruppsmöte "Befintliga medarbetare i branscherna"