Ledningsgruppsmöte i CER-nätverket

Plats: Länsförsäkringars lokaler, inre hamnen.