Möte befintliga medarbetare

Plats: Länsförsäkringar, Nya hamngatan 12.