Ledningsgruppsmöte i CER-nätverket

Plats: Näringslivsbolaget.