Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Plats: Skandia, Bjälkvägen 1.