Ledningsgruppsmöte i CER-nätverket

Plats: Länsförsäkringar.