Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Tis 12 nov 08:15–10:00

Plats: PwC, Universitetsallén 8.