Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Plats: PwC, Universitetsallén 8.