Tis 19 nov 13:00–15:00

Plats: Mittuniversitetets lokaler