Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Mittuniversitetets lokaler.