Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Ons 11 dec 08:00–10:00

Mittuniversitetets lokaler.