Möte potentiella medarbetare

Plats: Deloitte, Storgatan 22

Gamla bildbanksbilder