CER-nätverkets ledningsgruppsmöte

Lokal: PwC lokaler, Universitetsallén 8

Gamla bildbanksbilder