Tis 17 mar 13:15–15:00

Lokal: Mittuniversitetets lokaler.

Medarbetare, möte