Lokal: Mittuniversitetets lokaler.

Medarbetare, möte