Arbetsgruppsmöte "Potentiella medarbetare till branscherna"

Lokal: SPV

Gamla bildbanksbilder