En viktig del av vår verksamhet är att bygga nätverk och samarbeta med institutioner och lärosäten i Sverige och i andra länder.

Aalto University, Finland                                     
Kauko Viitanen

Alliance Manchester Business School, England
Bob Scapens

Curtin University, Australien                                                          
Fuming Jiang

Göteborgs universitet
Viktor Elliot
Ulla Eriksson-Zetterquist
Jan Marton

Handelshögskolan
Niclas Hellman

Högskolan i Dalarna
Jörgen Elbe
Anna Emmoth
Luis Fernando da Costa Oliveira
Martin Johanson

Högskolan i Gävle
Jens Eklinder-Frick
Saeid Homayoun
Maria Kulander

Högskolan Halmstad
Mikael Hilmersson

Högskolan Kristianstad                                                
Ola Olsson

Internationella handelshögskolan Jönköping
Per Davidsson
Emilia Florin Samuelsson

Karlstad Universitet
Lotta Braunerhielm
Katharina Rahnert

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Björn Berggren
Bo Söderberg
Ingalill Söderberg

Linnéuniversitetet
Per Servais

Linköpings Universitet
Torbjörn Tagesson

Loughborough University, England                       
Sara Turner

Luleå Tekniska Universitet
Anders Hersinger
Vinit Parida
Wiebke Reim
Jesper Stage

Malmö Högskola
Stig Westerdahl

Nord University, Norge
Giuseppe Grossi

Poznań University, Polen          
Milena Ratajczak-Mrozek

Queensland University of Technology, Australien
Martin Obschonka

Royal Melbourne Institute of Technology, Australien
Tarek Rana

Sheffield Hallam University, England                   
John Nicholson

Stockholms Universitet
Thomas Carrington
Bino Catasús
Anders Grönlund
Gustav Johed
Fredrik Svärdsten

Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), Finland      
Joakim Wincent

Södertörns högskola
Saeid Abbasian
Pejvak Oghazi

Tammerfors universitet för tillämpade vetenskaper, Finland
Jari Kolehmainen
Pertti Wathen

Taylor’s University, Malaysia
Muslim Amin
Ree C. Ho

Umeå Universitet
Lars Silver

University of Adelaide, Australien
Chris Medlin

University of Calgary, Kananda                             
Brian Gaines

University of Canterbury, Nya Zeeland                                              
Ashley Burrowes

University of Groningen, Nederländerna
Roan Drogendijk
Igor Kalinic
Martijn van der Steen

University of Otago, Nya Zeeland
Sylvie Chetty

University of Vaasa, Finland
Juha Arrasvuori        
Catarina von Koskull
Pirjo Yli-Viitala

University of Washington ,USA                     
James R. DeLisle
Terry Grissom

Uppsala Universitet
Olof Arwinge
Jan Bjuvberg
Belén Casales Morici
Jason Crawford
Sabine Gebert Persson
Mikael Gidhagen
Jukka Hohenthal
Shruti Kashyap
Pao Kao-Tsung
Mats Larsson
Cecilia Lindholm
Fredrik Nilsson
Magnus Norberg
Nils-Göran Olve
Stylianos Papaioannou
Rebecca Söderström
Dag Sörbom
Mikael Wendschlag
Ivo Zander

West Virginia University, USA
Presha E. Neidermeyer

VU University Amsterdam, Nederländerna
Tjeck Budding

Åbo Akademi, Finland
Matti Skog
Jan-Åke Törnroos

Örebro Universitet
Magnus Hansson
Tobias Johansson
Christina Öberg