Forskningsforum är ett gemensamt forum för näringslivsrepresentanter, forskare, studenter samt intresserade från allmänheten. Arrangemangen hålls normalt flera gånger per år och vid varje tillfälle diskuteras aktuella företagsekonomiska frågor av intresse för CER.

2021-06-21 – Mitt i vetenskapen: Hur FinTech ändrar spelregler i finanssektorn
Deltagande organisationer: Öppen anmälan
Medverkande från CER: Lena Burman, Dennis Hedback, Mustafa Nourallah, Peter Öhman

2021-05-26 – Mitt i vetenskapen: Corona – Hur återhämtar sig Sverige och Europa från stödpengar och åtgärdspaket?
Deltagande organisationer: Bolagsverket, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Region Västernorrland, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Söderberg & Partners, Örnsköldsviks kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Peter Öhman

2021-05-11 – Mitt i vetenskapen: Corona – Bara pest för alla eller ekonomiskt paradis för vissa?
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, HSB, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Region Västernorrland, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Peter Öhman

2021-04-27 – Bomorrow 2021
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Diös, HSB, Härnösands kommun, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Sundsvalls kommun, Swedbank, Timråbo; Timrå kommun,
Medverkande från CER: Edith Andersen, Lena Burman, Mustafa Nourallah, Peter Öhman

2020-12-11 – Webbinarium om boende, integration och arbete
Deltagande organisationer: HSB, Mitthem, Sundsvalls kommun, Timrå kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Heléne Lundberg

2020-11-27 – Webbinarium om ekonomisk jämställdhet
Deltagande organisationer: Öppen anmälan
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Anna-Karin Stockenstrand, Darush Yazdanfar

2020-11-26 – Webbinarium om en hållbar stad och livsstil
Deltagande organisationer: Öppen anmälan
Medverkande från CER: Lena Burman, Lovisa Högberg

2020-11-16 – Webbinarium om livslångt lärande i en digital era
Deltagande organisationer: Grant Thornton, If, Pro&Pro, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Irina Dimitrova, Marcia Håkansson Lindqvist, Jimmy Jaldemark, Peter Mozelius, Peter Öhman

2020-10-13 – Science & Innovation Day
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Diös, If, Nordea, Pro&Pro, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Örnsköldsviks kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Peter Öhman

2020-06-17 – Mitt i vetenskapen: Samhället måste hitta nya former för livslångt lärande – så här gör vi
Deltagande organisationer: Bolagsverket, HSB, If, Skandia, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Irina Dimitrova, Jimmy Jaldemark, Mustafa Nourallah, Peter Öhman

2019-12-05 – Releasemingel för antologin Finansiella reglering och tillsyn
Deltagande organisationer: Deloitte, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, SPV, Sundekon, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Irina Dimitrova, Dennis Hedback, Habib Kachlami, Mustafa Nourallah, Anna-Karin Stockenstrand, Åsa Yderfält, Peter Öhman

2019-10-15 – Science & Innovation Day
Deltagande organisationer: Amendo, HSB, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Pro&Pro, PwC, SPV, Sundekon
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Irina Dimitrova, Dennis Hedback, Lovisa Högberg, Jimmy Jaldemark, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Anna-Karin Stockenstrand, Åsa Yderfält, Christina Öberg, Peter Öhman

2019-10-15 – CER-dag i Sundsvall
Deltagande organisationer: Amendo, HSB, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, SPV, Sundekon
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Irina Dimitrova, Dennis Hedback, Lovisa Högberg, Jimmy Jaldemark, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Anna-Karin Stockenstrand, Åsa Yderfält, Christina Öberg, Peter Öhman

2019-04-12 – Bomorrow 2019
Deltagande organisationer: Diös, HSB, Härnösands kommun, Mitthem, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Lena Burman, Peter Öhman

2019-01-24 – Workshop om affärsmodellsinnovationer
Deltagande organisationer: Bolagsverket, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Irina Dimitrova, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Tommy Roxenhall

2018-11-15 – CERs tioårsjubileum
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Castellum, Deloitte, Diös, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, Hemfosa, HSB, Härnösands kommun, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, Pro&Pro, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Timrå kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Anne-Marie Beckman, Lina Bellman, Lena Burman, Irina Dimitrova, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Åsa Nyberg, Tommy Roxenhall, Christer Strandberg, Jan Svanberg, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt, Barbro Widerstedt, Darush Yazdanfar, Åsa Yderfält, Peter Öhman

2018-11-13 – Riksbankens syn på det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik
Deltagande organisationer: Folksam, Grant Thornton, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Timråbo
Medverkande från CER: Edith Andresen, Anne-Marie Beckman, Lina Bellman, Lena Burman, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Åsa Nyberg, Darush Yazdanfar, Peter Öhman

2018-10-16 – Workshop om affärsmodellsinnovationer
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Tommy Roxenhall

2018-04-26 – Framtidsspaning
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Castellum, Forma, If, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Timrå kommun.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2017-12-06 – Hållbarhetsdag
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Mitthem
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Peter Öhman

2017-11-27 – Seminarium om morgondagens utbildnings- och kompetenskrav för revisorer
Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, KPMG, PwC, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Anna-Maria Jansson, Prerna Kumar, Christer Strandberg, Peter Öhman

2017-10-26 – CER-dag i Stockholm
Deltagande organisationer: Amendo, Castellum, Diös, Folksam, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, SEB, Skandia, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Belén Casales Morici, Anna-Maria Jansson, Lovisa Högberg, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Tommy Roxenhall, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Jan Svanberg, Darush Yazdanfar, Peter Öhman

2017-06-05 – Branschseminarium bank: om risker vid kreditgivning
Medverkande från CER: Alexander Rad, Peter Öhman

2017-05-11 – Forskningsdialog
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Forma, If, Härnösands kommun, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Belén Casales Morici, Sabine Gebert Persson, Lovisa Högberg, Mustafa Nourallah, Tommy Roxenhall, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Darush Yazdanfar, Peter Öhman

2017-03-03 – Press- och samverkansträff om en förstudie om stadskärnors attraktivitet
Deltagande organisationer: Diös, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Christer Strandberg, Peter Öhman

2017-01-16 – Paneldebatt om förslag på ny bankskatt
Deltagande organisationer: Amendo, Folksam, Handelsbanken, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia, Sundsvalls kommun, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Peter Öhman

2016-10-27 – CER-dag i Stockholm
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Diös, Folksam, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Norrporten, PwC, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Belén Casales Morici, Märit Christensson, Sabine Gebert Persson, Habib Kachlami, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Mustafa Nourallah, Stylianos Papaioannou, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Peter Öhman

2016-10-07 – Riksbankens syn på varför vi har minusränta
Deltagande organisationer: Amendo, Folksam, Handelsbanken, Hemfosa, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Lovisa Högberg, Heléne Lundberg, Alexander Rad, Tommy Roxenhall, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Peter Öhman

2016-01-21 – Seminarium om hållbarhetsredovisning
Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Anna-Maria Jansson, Tommy Roxenhall, Peter Öhman

2015-10-15 – CER-dag i Stockholm
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Norrporten, NP3 fastigheter, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun,Trygg Hansa
Medverkande från CER: Edith Andresen, Inger Axbrink, Lina Bellman, Märit Christensson, Sabine Gebert Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Stylianos Papaioannou, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Darush Yazdanfar, Eva Wallerstedt, Åsa Yderfält, Peter Öhman

2014-12-10 – Föredrag om världsekonomin i fokus
Deltagande organisationer: Bolagsverket, HSB, Nordea, SEB, SPV
Medverkande från CER: Magnus Norberg, Christer Strandberg, Peter Öhman.

2014-12-02 – Seminarium om nytänkande och regional välfärdsutveckling
Deltagande organisationer: Diös, HSB
Medverkande från CER: Lina Bellman, Peter Öhman.

2014-11-25 – Seminarium om lönsamma kundrelationer
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Diös, Ernst & Young, HSB, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SPV, Swedbank
Medverkande från CER: Sabine Gebert Persson, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Alexander Rad, Christer Strandberg, Peter Öhman.

2014-04-25 – Riksbankens syn på penningpolitik och finansiell stabilitet
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Folksam, Handelsbanken, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, SPV, Swedbank
Medverkande från CER: Edith Andresen, Magnus Norberg, Alexander Rad, Christer Strandberg, Aron Thyr, Peter Öhman.

2014-04-10 – Samverkan för regional utveckling
Deltagande organisationer: Folksam, Grant Thornton, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Märit Christensson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Tommy Roxenhall, Ulrika Sjödin, Aron Thyr, Olof Wahlberg, Peter Öhman.

2014-03-20 – Forskningsdialog
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Diös, Folksam, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SPV, Swedbank
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Märit Christensson, Sabine Gebert Persson, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Stylianos Papaioannou, Alexander Rad, Christer Strandberg, Aron Thyr, Darush Yazdanfar, Peter Öhman.

2013-12-03 – CERs femårsjubileum
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Aron Thyr, Eva Wallerstedt, Olof Wahlberg, Åsa Yderfält, Peter Öhman

2013-12-03 – Resultatredovisning från studier inom bank, försäkring och revision
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Aron Thyr, Eva Wallerstedt, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2013-05-28 – Seminarium om aktuella regleringar inom finanssektorn
Deltagande organisationer: Folksam, Handelsbanken, If, Nordea, Norrporten, Skandia, SPV
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2013-04-24 – Branschseminarium revision: om utmaningar i branschen
Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, KPMG, PwC
Medverkande från CER: Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2013-04-16 – Branschseminarium bank: om handlares syn på betalningsmedel
Deltagande organisationer: Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, Nordea, Swedbank
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Ulrika Sjödin, Peter Öhman

2013-04-11 – Branschseminarium fastighet: om bostads- och stadskärneutveckling
Deltagande organisationer: Diös, HSB, Härnösands  kommun, Norrporten, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Olof Wahlberg

2012-10-26 – Branschseminarium fastighet: om värdering av fastigheter
Medverkande från CER: Lina Bellman, Einar Häckner, Peter Öhman

2012-10-23 – Branschseminarium försäkring: om kunders syn på digitala tjänster
Deltagande organisationer: If, SPV
Medverkande från CER: Sabine Gebert Persson, Heléne Lundberg

2012-09-20 – Branschseminarium revision: om jämställdheten i branschen
Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, KPMG, PwC
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2011-11-11 – CERs treårsjubileum
Medverkande från CER: Charlotte Barta, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2011-11-11 – Resultatredovisning från studier inom bank, försäkring och pension
Medverkande från CER: Sabine Gebert Persson, Einar Häckner, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Olof Wahlberg

2011-11-11 – Resultatredovisning från studier inom fastighetsföretagande och strategiska nätverk
Medverkande från CER: Edith Andresen, Charlotte Barta, Lina Bellman, Helene Lundberg, Åsa Nordin, Tommy Roxenhall

2011-11-11 – Resultatredovisning från studier inom redovisning och revision
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Eva Wallerstedt, Peter Öhman.

2011-01-24 – Framtida förväntningar på och utmaningar för CER och CER-nätverket
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Åsa Nordin, Tommy Roxenhall, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt, Peter Öhman.

2010-12-14 – Steget in i framtiden - ett seminarium om hur morgondagens vinnare kan formas idag
Medverkande från CER: Fred Jacobs, Anders Nilsson

2010-10-22 – Framtidens kundrelationer i ett internationellt perspektiv (samarrangemang med Mercuri International och 4BR)
Medverkande från CER: Christer Strandberg

2010-04-22 – Maskin eller människa? Relationer mellan banker, försäkringsbolag och deras kunder
Medverkande från CER: Sabine Gebert Persson, Lars Hallén, Christer Strandberg.

2009-11-26 – Att vara eller inte vara - en debatt om revisionen efter pliktens slopande
Medverkande från CER: Einar Häckner, Peter Öhman

2009-05-08 – I krisens kölvatten - en paneldebatt om den ekonomiska situationen
Medverkande från CER: Einar Häckner

2008-11-18 – Seminarium om finans- och fastighetssektorn
Medverkande från CER: Lars Hallén, Einar Häckner, Christer Strandberg, Olof Wahlberg, Peter Öhman